Të punësuarit e MO-së do të shpërndahen në DAP

Qeveria në mbledhjen e sotme ka konstatuar se në DAP nuk ka përfaqësim adekuat sipas Marrëveshjes së Ohrit. E ka obliguar të përgatis Plan për përmirësim të situatës përmes marrjes së të punësuarve nga Sekretariati për implementim të Marrëveshjes së Ohrit.

Në sekretariat, përmes MO-së janë punësuar 1600 persona. Në periudhën e ardhshme do të vlerësohet se sa nga ata do të fitojnë vend pune në DAP.

Related posts

Leave a Comment