Në Maqedoni rritet qarkullimi i tregtisë me pakicë

Qarkullimi i Tregtisë në pakicë, në muajin qershor në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar është rritur tregtia në pakicë të grupit të ushqimeve, pijeve dhe duhanit.Sipas të dhënave të më hershme nga Enti Shtetëror për Statistika, në grupin e tregtisë me pakicë të grupeve jo ushqimore, përveç naftës vlerësohet rritja për 9.3 për qind, ndërsa vlera reale 7.5 për qind.Në grupin e tregtisë me pakicë me vajrat e veturave, përsëri, qarkullimi vlerësohet se është rritur për 13.3 për qind, ndërsa zvogëlimi real është zvogëluar për 4.2 për qind.

Related posts

Leave a Comment